top of page
IMG-5671_edited_edited.png

 

Andreas Heldal

Foreleser, veileder og sosialarbeider

Hjem: Welcome

OM MEG

F6B50A00-03FC-400E-996D-A36756A23FE4.jpg

Jeg er engasjert både i de som mottar hjelp og de som skal yte hjelp. For å kunne gi god kvalitet på tjenester må de profesjonelle også se på seg selv, sitt eget bidrag i relasjoner, viktigheten av et godt reflekterende arbeidsmiljø og ivaretakelse av en selv og kollegaer. Jeg tror på at man systematisk kan lage gode og solide miljøterapeutiske avdelinger til tross for krevende grupper.

 

De siste 20 årene har jeg jobbet på ulike måter med ungdom og voksne, innenfor tema som rus, barnevern, psykisk helse, atferd og omsorg. Jeg har erfaring som miljøterapeut, avdelingsleder og fagleder, fra Bufetat, Bergensklinikkene, Bergen kommune og Kirkens-SOS. 

De siste årene har jeg hatt undervisning og veiledning for aktører i rusfeltet, ettervern, psykisk helse og barnevern. Jeg har holdt kurs gjennom Akt kompetansetjeneste i miljøterapi, mentalisering og førstehjelp ved selvmordsfare. 

Hjem: About
Jeg tilbyr:
Hjem: Bookings Widget
bottom of page